Từ khóa:

COVID-19 ảnh hưởng V.League 2020

Các đội bóng của V.League điêu đứng vì COVID 19

Các đội bóng của V.League điêu đứng vì COVID 19

3 năm trước Bóng đá

Nhiều đội bóng ở hạng nhất, V.League đã có kế hoạch chi tiết về tài chính cho mùa giải 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khá nhiều đội đau đầu với bài toán chuyên môn lẫn chi phí phát sinh.

Các đội bóng V.League đau đầu vì bài toán tài chính phát sinh giữa COVID-19

Các đội bóng V.League đau đầu vì bài toán tài chính phát sinh giữa COVID-19

3 năm trước Bóng đá Việt Nam

Nhiều đội bóng ở hạng nhất, V.League đã có kế hoạch chi tiết về tài chính cho mùa giải 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khá nhiều đội đau đầu với bài toán chuyên môn lẫn chi phí phát sinh.