Tags: Cù Xuân Mộc: CĐV 87 tuổi và tình yêu đặc biệt với bóng chuyền nữ Việt Nam

CĐV 87 tuổi và tình yêu đặc biệt với bóng chuyền nữ Việt Nam

CĐV 87 tuổi và tình yêu đặc biệt với bóng chuyền nữ Việt Nam

21/09/2016 17:14

Đam mê, tình yêu của cụ Cù Xuân Mộc dành cho bóng chuyền Việt Nam, nhất là bóng chuyền nữ, vẫn luôn cháy bỏng dù cụ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”.