Từ khóa:

cung R Shang

Trực tiếp AOE 3/8: Bibi đại chiến cung R với Sơ Luyến

Trực tiếp AOE 3/8: Bibi đại chiến cung R với Sơ Luyến

3 năm trước AOE

Trực tiếp kèo đấu AOE ngày 3/8, đại chiến cung R Shang và Assyrian giữa Bibi và Sơ Luyến