Từ khóa:

Đại học Memphis

Đàn em Derrick Rose từ bỏ NCAA để mở đường đến NBA

Đàn em Derrick Rose từ bỏ NCAA để mở đường đến NBA

3 năm trước NBA

Tài năng trẻ sáng giá James Wiseman đã quyết định từ bỏ con đường Đại học để có thể rộng cửa tới NBA Draft.