Từ khóa:

đại hội cổ đông vpf

Doanh thu của VPF đạt gần 64 tỷ đồng năm 2021

Doanh thu của VPF đạt gần 64 tỷ đồng năm 2021

1 năm trước Bóng đá Việt Nam

Theo báo cáo của Công ty VPF, doanh thu trong năm 2021 dự kiến đạt 63,8 tỷ đồng, bằng 61,5% mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Minh Ngọc “thay” ông Trần Anh Tú ngồi ghế Tổng giám đốc VPF

Ông Nguyễn Minh Ngọc “thay” ông Trần Anh Tú ngồi ghế Tổng giám đốc VPF

2 năm trước Bóng đá Việt Nam

Tại Đại hội cổ đông VPF nhiệm kỳ 2020-2023, ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức Chủ tịch HĐQT còn ông Nguyễn Minh Ngọc ngồi ghế Tổng giám đốc.