Từ khóa:

đại hội liên đoàn bóng chuyền

Chùm ảnh: Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII

Chùm ảnh: Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII

1 năm trước Bóng chuyền

Những hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VII diễn ra ngày 12 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Hùng Vương.

Tiếp tục lùi lịch Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam

Tiếp tục lùi lịch Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam

1 năm trước Bóng chuyền

Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã bị chậm gần 1 năm so với kế hoạch, song hiện tại lịch dự kiến lại tiếp tục bị đẩy lùi do tình thế bất khả kháng.