Từ khóa:

Đại hội VFF khoa 7

Bộ VH-TT-DL rút ông Cấn Văn Nghĩa khỏi đề cử phó chủ tịch VFF?

Bộ VH-TT-DL rút ông Cấn Văn Nghĩa khỏi đề cử phó chủ tịch VFF?

3 năm trước Bóng đá Việt Nam

Nhiều khả năng Bộ VH-TT-DL sẽ thẩm định lại lần cuối danh sách đề cử các chức danh chủ chốt đã giới thiệu để có ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi tiến hành Đại hội VFF.