Từ khóa:

dana white whittaker

“Robert Whittaker cần 1 trận thắng nữa mới được tái đấu Adesanya”

“Robert Whittaker cần 1 trận thắng nữa mới được tái đấu Adesanya”

1 năm trước Võ Thuật

Hy vọng phục hận của Robert Whittaker sẽ khó thành hiện thực trong thời gian tới khi Dana White muốn “The Reaper” phải trải qua một thử thách khác.