Từ khóa:

đấu trường chân lý ô nguyên tố

Đấu Trường Chân Lý Mùa 2: Ô Nguyên Tố

Đấu Trường Chân Lý Mùa 2: Ô Nguyên Tố

3 năm trước Liên Minh Huyền Thoại

Một thay đổi sẽ xuất hiện trên sân đấu của Đấu Trường Chân Lý mùa 2, đó chính là Ô Nguyên Tố. Cơ chế này sẽ khuyến khích người chơi cần có sự thay đổi trong việc sắp xếp đội hình.