Từ khóa:

diablo mobile game

Diablo Immortal sẽ được phát hành miễn phí trong năm 2021

Diablo Immortal sẽ được phát hành miễn phí trong năm 2021

1 năm trước ESPORTS

Diablo Immortal đã được xác nhận sẽ phát hành miễn phí trên nền tảng mobile để tạo điều kiện cho đông đảo người chơi trải nghiệm.