Từ khóa:

Đinh Hồng Quân IBF Châu Á

Tân vương IBF Châu Á Đinh Hồng Quân: "Tôi đã đánh giá thấp đối thủ Philippines"

Tân vương IBF Châu Á Đinh Hồng Quân: "Tôi đã đánh giá thấp đối thủ Philippines"

7 tháng trước Võ Thuật

Trước sự lì lợm và lối tấn công của đối thủ, Đinh Hồng Quân thừa nhận đã có lúc trận đấu tranh đai IBF Châu Á nằm ngoài dự tính của anh.