Từ khóa:

đội hình hộ pháp dtcl 45

Đội hình Hộ Pháp DTCL 4.5 của cao thủ Rank Thách Đấu

Đội hình Hộ Pháp DTCL 4.5 của cao thủ Rank Thách Đấu

1 năm trước Liên Minh Huyền Thoại

Đội hình Hộ Pháp DTCL 4.5 mới nhất vẫn sẽ chơi xoay quanh Xayah, nhưng lại không cần đến các Đao Phủ khác như Kayle hay Kindred.