Từ khóa:

đòn tay

Vì sao các võ sĩ Muay Thái cần luyện thêm Boxing?

Vì sao các võ sĩ Muay Thái cần luyện thêm Boxing?

3 năm trước Môn khác

Trong môn Muay Thái, đòn tay tốt thường không là lợi thế. Thế thì vì sao các võ sĩ Muay Thái vẫn cần luyện thêm kỹ thuật boxing?