Từ khóa:

dota 2 changelog

Dota 2 7.22 Changelog: Kỷ nguyên của Gậy xanh

Dota 2 7.22 Changelog: Kỷ nguyên của Gậy xanh

3 năm trước ESPORTS

Aghanim's Scepter sẽ là vật phẩm cực kỳ HOT trong thời gian tới của Dota 2.