Từ khóa:

dream in drx

DRX mở chương trình tuyển chọn tài năng trẻ tại Việt Nam

DRX mở chương trình tuyển chọn tài năng trẻ tại Việt Nam

2 tháng trước Liên Minh Huyền Thoại

Chương trình tuyển chọn mang tên "Dream X' sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày: 11-12/06/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.