Từ khóa:

dũng ct

Cấu hình Thần Trùng, game kinh dị Việt được thực hiện bởi Dũng CT

Cấu hình Thần Trùng, game kinh dị Việt được thực hiện bởi Dũng CT

1 năm trước ESPORTS

Cấu hình Thần Trùng ở 2 mức tối thiểu và trung bình, tựa game kinh dị lấy bối cảnh, truyền thuyết dân gian của Việt Nam do Dũng CT - Trực Tiếp Game và các thành viên trong Team Đụt (DUT Studio) phát triển.