Từ khóa:

đuốc Olympic

Một phụ nữ Nhật bị bắt vì dùng súng nước bắn vào ngọn đuốc Olympic

Một phụ nữ Nhật bị bắt vì dùng súng nước bắn vào ngọn đuốc Olympic

1 năm trước Olympic

Đại dịch COVID-19 lây lan nghiêm trọng ở Nhật đã thúc đẩy dân nước này chuyển hướng tấn công ngọn đuốc Olympic nhằm phản đối tổ chức Tokyo 2020.

BTC Lễ rước đuốc Olympic 2020 của Nhật và Hy Lạp tìm cách chống COVID-19

BTC Lễ rước đuốc Olympic 2020 của Nhật và Hy Lạp tìm cách chống COVID-19

2 năm trước Môn thể thao khác

Lễ rước đuốc từ Athens sang Tokyo chắc chắn là phần không thể thiếu của Olympic 2020. Vấn đề đang được đặt ra là làm thế nào để trải qua lộ trình dài đó với vô số người tham dự mà không ngán ngại coronavirus.