Từ khóa:

EMERGE Esports

Gặp gỡ nữ streamer 11 tuổi, hiện tượng Esports mới của Singapore

Gặp gỡ nữ streamer 11 tuổi, hiện tượng Esports mới của Singapore

1 năm trước ESPORTS

Ở tuổi 11, Chloe Alexa “Klowii” Manaloto đã có tới hơn 46.000 lượt theo dõi trên Facebook. Em cũng là thành viên trẻ nhất của tổ chức EMERGE Esports.