Từ khóa:

facebook độ mixi

Vì sao Facebook Độ Mixi bị đánh hình ảnh bản quyền?

Vì sao Facebook Độ Mixi bị đánh hình ảnh bản quyền?

2 tháng trước ESPORTS

Độc lạ như tộc trưởng Độ Mixi, vừa mở mắt ra đã được Facebook cho ăn cảnh báo vì vi phạm bản quyền hình ảnh của chính anh và gia đình.