Từ khóa:

fifa 21 ngày phát hành

FIFA 21 sẽ phát hành vào ngày nào, giá bán bao nhiêu?

FIFA 21 sẽ phát hành vào ngày nào, giá bán bao nhiêu?

2 năm trước FIFA & PES

Các thông tin chính thức về FIFA 21: Ngày phát hành, cấu hình giá bán, các hệ máy, cùng các tính năng mới sẽ xuất hiện trong FIFA 21.