Từ khóa:

futsal 1 hiệp bao nhiêu phút

Bóng đá futsal là gì, một hiệp bao nhiêu phút?

Bóng đá futsal là gì, một hiệp bao nhiêu phút?

1 năm trước Bóng đá Việt Nam

Bóng đá futsal chính thức ra đời năm 1930 tại Uruguay. Sau 18 năm hình thành, Brazil là quốc gia đặt ra luật lệ cho môn bóng đá 5 người này.