Từ khóa:

giá BQTH Seagames 2023

Bản quyền truyền hình SEA Games 32 quá cao, Việt Nam mua còn Thái Lan từ chối?

Bản quyền truyền hình SEA Games 32 quá cao, Việt Nam mua còn Thái Lan từ chối?

2 tháng trước SEA Games 32

Theo thông báo từ phía BTC Campuchia, Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia của khu vực đã sở hữu bản quyền truyền hình SEA Games 32, còn Thái Lan vẫn chưa mua.