Từ khóa:

giải điền kinh tiền sea game 31

120 VĐV dự giải điền kinh Tiền SEA Games 31 với chỉ 13 nội dung

120 VĐV dự giải điền kinh Tiền SEA Games 31 với chỉ 13 nội dung

9 tháng trước SEA Games 31

Giải điền kinh Tiền SEA Games 31 dự kiến tổ chức trong hai ngày 25-26/4/2022 với 120 VĐV, 13 nội dung với mục đích vận hành công tác tổ chức cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á.