Tags: Gilberto Ramirez: Kết quả Boxing: Lomachenko vs Crolla

Kết quả Boxing: Lomachenko vs Crolla

Kết quả Boxing: Lomachenko vs Crolla

13/04/2019 11:08

Vasyl Lomachenko tiếp tục sự thống trị ở hạng 135 pounds và bảo vệ thành công 2 chiếc đai WBO và WBA