Từ khóa:

Grand Prix Hà Lan

Grand Prix Việt Nam có thể khiến lịch đấu F1 năm 2020 dày kỷ lục!

Grand Prix Việt Nam có thể khiến lịch đấu F1 năm 2020 dày kỷ lục!

3 năm trước Môn thể thao khác

Với sự góp mặt của Việt Nam và Hà Lan cùng việc phê chuẩn Grand Prix Tây Ban Nha, mùa thi đấu F1 năm sau hứa hẹn có số chặng đua Grand Prix nhiều nhất trong lịch sử.