Từ khóa:

hagl hủy giao hữu

HAGL hủy đá giao hữu vì COVID-19

HAGL hủy đá giao hữu vì COVID-19

3 năm trước Bóng đá Việt Nam

Liên quan đến những diễn biến phức tạp từ dịch COVID-19, HAGL đã hủy đá giao hữu với CAND.