Từ khóa:

Hazard từ chối gia hạn

Chelsea sẽ giải quyết tương lai bất định của Eden Hazard như thế nào?

Chelsea sẽ giải quyết tương lai bất định của Eden Hazard như thế nào?

3 năm trước Bóng đá Anh

Hơn lúc nào hết, giờ là lúc Chelsea cần phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm tương lai của Eden Hazard để sớm đề ra kế hoạch dài hơi trong thời gian tiếp theo.