Từ khóa:

hoa khôi kim huej

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không giải quyết vụ Kim Huệ

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không giải quyết vụ Kim Huệ

1 năm trước Bóng chuyền

Sau khi nhận được công văn liên quan đến Kim Huệ từ Công ty cổ phần từ thiện xã hội FLC, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xem xét và nhấn mạnh chủ trương không giải quyết vì không có tranh chấp hợp đồng.