Từ khóa:

hoa khôi thu hoài bóng chuyền

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài chia sẻ những điều chưa từng tiết lộ

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài chia sẻ những điều chưa từng tiết lộ

2 năm trước Bóng chuyền

Trong cuộc tiếp xúc với chuyền hai Nguyễn Thu Hoài, hoa khôi của bóng chuyền Ngân hàng Công thương và đội tuyển Việt Nam trong ngày 8/3, cô cho biết: “Ngày lễ chỉ cần một bữa tiệc nhỏ cùng đồng đội”.