Tags: Hoàng Gia Thái Lan: Hai vị vua đã đưa Muay Thái trở thành một môn thể thao đối kháng hiện đại

Hai vị vua đã đưa Muay Thái trở thành một môn thể thao đối kháng hiện đại

Hai vị vua đã đưa Muay Thái trở thành một môn thể thao đối kháng hiện đại

30/08/2018 22:58

Từng được xem là môn võ chiến trận cổ điển, Muay Thái giờ đã trở thành một môn thể thao đối kháng hiện đại. Không ít công lao trong quá trình ấy thuộc về hai vị vua sáng suốt dưới đây.