Từ khóa:

hủy nội dung điền kinh sea games

Hủy hai nội dung điền kinh SEA Games 31 vào phút chót

Hủy hai nội dung điền kinh SEA Games 31 vào phút chót

5 tháng trước SEA Games 31

Môn điền kinh SEA Games 31 phải cắt giảm từ 47 nội dung xuống còn 45 bởi 2 nội dung bị cắt giảm cách ngày khai mạc chục ngày.