Từ khóa:

I Promise School

LeBron James tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến cho học sinh Mỹ

LeBron James tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến cho học sinh Mỹ

2 năm trước NBA

Tại Mỹ, nhiều học sinh năm nay không thể tham dự lễ tốt nghiệp vì sự hoành hành của COVID-19. Tuy nhiên, LeBron James có một cách khác để vinh danh họ.

LeBron James giữ trường học mở cửa mùa dịch COVID-19 để giúp đỡ trẻ em

LeBron James giữ trường học mở cửa mùa dịch COVID-19 để giúp đỡ trẻ em

2 năm trước NBA

Những chương trình giúp đỡ học sinh khó khăn của trường I Promise do LeBron James thành lập vẫn được tiếp diễn trong mùa dịch COVID-19.