Từ khóa:

Infinite Tucker

Làng điền kinh dậy sóng với cú phi thân về đích của ‘Siêu nhân lặn’

Làng điền kinh dậy sóng với cú phi thân về đích của ‘Siêu nhân lặn’

3 năm trước Chạy

Infinite Tucker được đặt biệt danh “Siêu nhân lặn” sau cú phi thân về đích gây nhiều tranh cãi tại nội dung 400m rào nam một giải điền kinh ở Arkansas (Mỹ).