Từ khóa:

ITF Mens World Tennis Tour 2022

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 19/6: Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam 3 lần qua 3 tuần

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 19/6: Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam 3 lần qua 3 tuần

1 tháng trước Tennis

Hôm nay 19/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra chung kết đơn nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 18/6: Lý Hoàng Nam vào chung kết đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 18/6: Lý Hoàng Nam vào chung kết đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 18/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra bán kết đơn nam và chung kết đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 17/6: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 17/6: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 17/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra tứ kết đơn nam và bán kết đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 16/6: Hoàng Nam, Minh Đức, Văn Phương vào tứ kết đơn

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 16/6: Hoàng Nam, Minh Đức, Văn Phương vào tứ kết đơn

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 16/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra vòng 1/8 đơn nam và tứ kết đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 15/6: Lý Hoàng Nam thể hiện vị thế hạt giống số 1

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 15/6: Lý Hoàng Nam thể hiện vị thế hạt giống số 1

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 15/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra vòng 32 đơn nam và vòng 16 đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 14/6: Các tay vợt Việt Nam toàn thắng

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 14/6: Các tay vợt Việt Nam toàn thắng

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 14/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra nội dung đơn nam và đôi nam. 

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 13/6: Phạm La Hoàng Anh 15 tuổi vào vòng chính

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh ngày 13/6: Phạm La Hoàng Anh 15 tuổi vào vòng chính

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 13/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra vòng loại cuối.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh tuần 3 ngày 12/6: Hoàng Anh và tay vợt 1 tay thắng

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh tuần 3 ngày 12/6: Hoàng Anh và tay vợt 1 tay thắng

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 12/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 3 diễn ra vòng loại đầu tiên.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 12/6: Lý Hoàng Nam vô địch cả đôi nam lẫn đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 12/6: Lý Hoàng Nam vô địch cả đôi nam lẫn đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 12/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 diễn ra chung kết đơn nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 11/6: Hoàng Nam vô địch đôi nam, tranh vô địch đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 11/6: Hoàng Nam vô địch đôi nam, tranh vô địch đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 11/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 vào vòng bán kết đơn nam và chung kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 10/6: Hoàng Nam vào chung kết đôi nam, bán kết đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 10/6: Hoàng Nam vào chung kết đôi nam, bán kết đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 10/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 vào vòng tứ kết đơn nam và bán kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 9/6: Lý Hoàng Nam vào tứ kết đơn nam, bán kết đôi nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 9/6: Lý Hoàng Nam vào tứ kết đơn nam, bán kết đôi nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 9/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 vào vòng 1/8 đơn nam và tứ kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 8/6: Lý Hoàng Nam thần tốc vào vòng 1/8

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 8/6: Lý Hoàng Nam thần tốc vào vòng 1/8

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 8/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần 2 vào ngày thứ 4 với vòng chính đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 7/6: Lý Hoàng Nam / Francis hạ Văn Phương / Quốc Khánh

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 7/6: Lý Hoàng Nam / Francis hạ Văn Phương / Quốc Khánh

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 7/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tuần thứ 2 vào vòng chính đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 6/6: Lý Hoàng Nam sát cánh cùng tay vợt Philippines

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 6/6: Lý Hoàng Nam sát cánh cùng tay vợt Philippines

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 6/6, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 (tuần thứ 2) xác định 8 tay vợt vào vòng chính thức.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 5/6: Lý Hoàng Nam vô địch

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 5/6: Lý Hoàng Nam vô địch

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 5/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 khép lại tuần đầu với chung kết đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 4/6: Lý Hoàng Nam, Minh Tuấn/Linh Giang vào chung kết

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 4/6: Lý Hoàng Nam, Minh Tuấn/Linh Giang vào chung kết

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 4/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 vào ngày thi đấu thứ 7 với các trận bán kết đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 3/6: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 3/6: Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn nam

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 3/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 vào ngày thứ 6 với vòng 1/8 và tứ kết đơn nam, tứ kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 2/6: Mưa hoãn các trận Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 2/6: Mưa hoãn các trận Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 3/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 bước vào ngày thi đấu thứ 5 với các trận vòng 1/8 đơn nam, tứ kết đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 1/6: Các tay vợt Việt Nam toàn thắng

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 1/6: Các tay vợt Việt Nam toàn thắng

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 1/6, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 bước vào ngày thi đấu thứ 4 với các trận ở vòng chính đơn nam và đôi nam.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 31/5: Đôi Phạm Minh Tuấn / Trịnh Linh Giang vào tứ kết

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 31/5: Đôi Phạm Minh Tuấn / Trịnh Linh Giang vào tứ kết

2 tháng trước Tennis

Hôm nay ngày 31/5, giải quần vợt nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 tiến vào ngày thi đấu thứ 3 với các trận vòng chính đơn nam và đôi nam.

Chuỗi giải quần vợt nhà nghề ITF Men's World Tennis Tour trở lại Tây Ninh

Chuỗi giải quần vợt nhà nghề ITF Men's World Tennis Tour trở lại Tây Ninh

2 tháng trước Tennis

Sau 2 năm vắng bóng vì ảnh hưởng của COVID-19, giải quần vợt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour trở lại Việt Nam với chuỗi liên tiếp 3 giải tại Tây Ninh.

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 30/5: Nguyễn Đắc Tiến xuất sắc vào vòng chính

Kết quả tennis ITF WTT M15 Tây Ninh 30/5: Nguyễn Đắc Tiến xuất sắc vào vòng chính

2 tháng trước Tennis

Hôm nay 30/5, giải tennis nhà nghề ITF WTT M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 bước vào vòng loại cuối để xác định 8 tay vợt xuất sắc nhất dự vòng chính thức.