Từ khóa:

John Stocker

Siêu kỷ lục thế giới chạy 543km liên tục trong 81 giờ

Siêu kỷ lục thế giới chạy 543km liên tục trong 81 giờ

1 năm trước Chạy

Một VĐV chạy siêu đường trường lập kỷ lục thế giới chạy 337 dặm (tương đương hơn 543km) liên tục trong 81 giờ…