Từ khóa:

Johnny Juzang NBA Draft

Johnny Juzang và giấc mơ NBA Draft 2021: Hy vọng cao tới đâu?

Johnny Juzang và giấc mơ NBA Draft 2021: Hy vọng cao tới đâu?

1 năm trước NBA

Trong số những cầu thủ bóng rổ gốc Việt, Johnny Juzang đang là người tiến gần nhất tới giấc mơ thi đấu tại Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ.