Từ khóa:

Jordan vs LeBron

5 điều khiến LeBron James luôn phải cúi đầu trước Michael Jordan

5 điều khiến LeBron James luôn phải cúi đầu trước Michael Jordan

5 năm trước NBA

Có những tố chất mà Michael Jordan vượt trội hơn hẳn so với LeBron James và cứ như thế, cuộc tranh luận thế kỷ của NBA lại được tiếp tục.