Từ khóa:

Kamaru Usman vs Justin Gaethje

Justin Gaethje bầm dập trong buổi tập với Kamaru Usman

Justin Gaethje bầm dập trong buổi tập với Kamaru Usman

1 năm trước UFC

Bất ngờ chuyển phòng tập khi đang gần kề sự kiện UFC 251, nhưng có vẻ Kamaru Usman không gặp khó khăn trong vấn đề hòa nhập ở phòng tập mới.