Từ khóa:

khán giả nước ngoài

Olympic Tokyo 2020 không có khán giả nước ngoài!

Olympic Tokyo 2020 không có khán giả nước ngoài!

1 năm trước Môn khác

Trong bối cảnh COVID-19 hoành hành tại Nhật, khán giả quốc tế sẽ không được vào nước này đúng giai đoạn diễn ra Olympic Tokyo 2020.