Từ khóa:

kiểm tra thể lực

3 trợ lý trọng tài hạng Nhất trượt thể lực

3 trợ lý trọng tài hạng Nhất trượt thể lực

5 năm trước V.League

Có 3 trợ lý trọng tài bị trượt bài kiểm tra thể lực trong đợt tập huấn trọng tài hạng Nhất.