Từ khóa:

kinh phí tổ chức sea games

Quốc hội duyệt chi 750 tỷ đồng kinh phí tổ chức SEA Games 31

Quốc hội duyệt chi 750 tỷ đồng kinh phí tổ chức SEA Games 31

5 tháng trước SEA Games 31

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, khoản kinh phí 750 tỷ đồng vừa được Quốc hội duyệt chi cho SEA Games 31 thấp hơn nhiều so với đề xuất ban đầu.