Từ khóa:

kỷ lục bơi 100m

Kỷ lục gia bơi SEA Games – Phạm Thanh Bảo là ai?

Kỷ lục gia bơi SEA Games – Phạm Thanh Bảo là ai?

1 tháng trước SEA Games 31

Phạm Thanh Bảo vừa giành tấm HCV quý giá ở nội dung 100m ếch ở SEA Games 31. Anh cũng phá kỷ lục ở kỳ đại hội trước của kình ngư người Philippines James Deiparine.