Từ khóa:

kỷ lục thế giới 110m rào

“Thần gió Pháp 19 tuổi” phá kỷ lục thế giới chạy 110m rào đầy kinh ngạc

“Thần gió Pháp 19 tuổi” phá kỷ lục thế giới chạy 110m rào đầy kinh ngạc

1 năm trước Điền kinh

Sasha Zhoya tiếp tục khiến giới chuyên môn kinh ngạc khi lại xô đổ kỷ lục thế giới lứa tuổi dưới 20 trở thành người chạy 110m rào nhanh nhất trong lịch sử tính đến thời điểm này.