Từ khóa:

Lakers vs Raptors

Russell Westbrook từ tội đồ thành người hùng, giải cứu Los Angeles Lakers trước Raptors

Russell Westbrook từ tội đồ thành người hùng, giải cứu Los Angeles Lakers trước Raptors

8 tháng trước NBA

Có lẽ chính Russell Westbrook cũng biết rằng cách duy nhất để giúp anh cởi bỏ áp lực và thoát khỏi sự chỉ trích chính là tỏa sáng cho Los Angeles Lakers.