Từ khóa:

Lê Sĩ Kiên

Võ sĩ Thái Lan đấm rách mồm còn nằm sàn "ăn vạ" Lê Sĩ Kiên

Võ sĩ Thái Lan đấm rách mồm còn nằm sàn "ăn vạ" Lê Sĩ Kiên

5 năm trước SEA Games 31

Đối thủ Thái Lan đấm rách mặt, đạp thẳng chân trụ Lê Sĩ Kiên, thậm chí nằm sàn ăn vạ 2 lần nhằm câu giờ vì...mệt quá.