Từ khóa:

liên minh tốc chiến 31a

Tốc Chiến 3.1a: Chi tiết bản cập nhật mới Liên Minh Tốc Chiến

Tốc Chiến 3.1a: Chi tiết bản cập nhật mới Liên Minh Tốc Chiến

8 tháng trước ESPORTS

bản cập nhật Tốc Chiến 3.1 sẽ có những thay đổi để cân bằng lại sức mạnh của vị tướng, đặc biệt là Master Yi.