Từ khóa:

Memphis Grizzlie

Nhận định loạt trận NBA đấu muộn sáng ngày 27/10

Nhận định loạt trận NBA đấu muộn sáng ngày 27/10

6 năm trước NBA

Các cặp đấu muộn này dự báo đầy khó khăn cho chủ nhà, khi chỉ có 3 chủ nhà đủ sức thắng, nhưng với cách biệt nhỏ nhoi.