Từ khóa:

Merlo nhập tịch thành công

Gaston Merlo chính thức trở thành công dân Việt

Gaston Merlo chính thức trở thành công dân Việt

5 năm trước V.League

Ban lãnh đạo của SHB Đà Nẵng khẳng định, tiền đạo Gaston Merlo đã được nhập tịch thành công với tên Việt là Đỗ Merlo.