Từ khóa:

mini roster update tháng 4

Cập nhật FO4 tháng 4: Mini Roster Update, Nâng cấp giới hạn lương

Cập nhật FO4 tháng 4: Mini Roster Update, Nâng cấp giới hạn lương

1 năm trước FIFA & PES

Bản cập nhật FO4 tháng 4 sẽ nâng giới hạn lương cho các HLV thêm 10 Lương, đồng thời cập nhật thị trường chuyển nhượng mùa đông 2021.