Từ khóa:

Modestas Bukauskas

Khalil Rountree Jr phá gối đối thủ bằng đòn đá triệt hạ nguy hiểm "oblique kick"

Khalil Rountree Jr phá gối đối thủ bằng đòn đá triệt hạ nguy hiểm "oblique kick"

1 năm trước Võ Thuật

Một lần nữa, sự xuất hiện của đòn đá xiên - olique kick khiến cho các khán giả ngao ngán với tình huống Khalil Rountree Jr triệt hạ đối thủ.